Thông báo đi học trở lại sau bão Noru

THÔNG BÁO

Căn cứ Công văn số 2275/SGDĐT-VP ngày 28/9/2022 của Sở GD&ĐT Bình Định “ V/v tổ chức cho học sinh, học viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, tránh cơn bão số 4 (bão Noru) “

Trường THPT số 1 Tuy Phước thông báo:

+ Tất cả học sinh đi học trở lại từ sáng ngày 29/9/2022.

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Có thể bạn quan tâm Cùng tác giả

Bình luận