Thông báo nghỉ bão Noru

THÔNG BÁO

Căn cứ Công văn số 2254/SGDĐT-VP ngày 26/9/2022 của Sở GD&ĐT Bình Định “V/v chủ động ứng phó với cơn bão số 4 (bão Noru)”. Trường THPT số 1 Tuy Phước thông báo:

+ Tất cả học sinh nghỉ học từ ngày 27/9/2022 cho đến khi có thông báo mới;

+ Nhà trường yêu cầu PHHS nhắc nhở con em mình tuyệt đối không ra khỏi nhà khi mưa, bão đến; không tắm biển, không chèo bè, chống sõng, vớt củi; không qua các đoạn đường ngập nước sâu, chảy xiết;

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

Có thể bạn quan tâm Cùng tác giả

Bình luận