Thông báo thời gian học

THÔNGBÁO

Căn cứ công văn số 1786/SGDĐT-GDTrH ngày 15/9/2021 của Sở GD&ĐT Bình Định V/v tạm dừng tổ chức hoạt động dạy – học tại các trường THPT trên địa bàn huyện Tuy Phước . Trường THPT số 1 Tuy Phước thông báo

Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch, tạm dừng tổ chức hoạt động dạy – học  kể từ ngày 16/9/2021. Ngày 20/9/2021 tiếp tục tổ chức dạy – học bình thường.

Ghi chú: GVCN thông báo cho học sinh ./.

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

Có thể bạn quan tâm Cùng tác giả

Bình luận