Lưu trữ tháng

Tháng Tư 2020

Thông báo điều chỉnh lịch học

THÔNG BÁO Qua kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên khi tổ chức đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để…