Tổ môn

Tổ môn

Tiếng Anh

TỔ NGOẠI NGỮ TRƯỜNG THPT SỐ 1 TUY PHƯỚC Những nỗ lực không ngừng trong đổi mới dạy và học Ngoại Ngữ 1/  Giới…

Tổ văn

TỔ NGỮ VĂN – NỬA THẾ KỶ MỘT CHẶNG ĐƯỜNG XUÂN 1/  Giới thiệu về tổ: Tổ Ngữ văn là  một tập thể có tinh thần…

Vật lý

TỔ VẬT LÝ – TIN HỌC 1/ Giới thiệu về tổ: - Tổ Vật lý - Tin học gồm 9 thành viên: Bùi Tuấn Anh (Tổ trưởng) , Huỳnh…

Tổ Toán

Tổ Toán Trường THPT Số I Tuy Phước Tổ Toán của Trường THPT số I Tuy Phước có tiền thân là tổ ghép Toán-Lý, sau…