THÀNH TÍCH TRƯỜNG

Thành tích của trường trong những năm qua


Huân Chương Lao Động Hạng III:2006
Cờ Liên Đoàn Lao Động Tỉnh : 1998-1999
Liên Đoàn Lao Động Tỉnh : 2005-2006
Đoàn vững mạnh : 2002-2007


Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh năm
2011 – 2012


Cờ thi đua của Chính Phủ : 2001
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh năm 1999-2000
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh năm 1991-1992


Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh năm 1990-1991

 

Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh năm 2000 – 2001

Có thể bạn quan tâm Cùng tác giả

Bình luận