Công văn

Công văn

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 10/12/2018

THÔNG BÁO Trường THPT số 1 Tuy Phước thông báo CB-GV và học sinh toàn trường  nghỉ học ngày thứ 2 ngày 10/12/2018 và tạm dừng các hoạt động của nhà trường. GVCN các lớp thông báo cho phụ huynh và học sinh biết để nghỉ học do nước lũ về Tuy…