Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng năm 2021

1. Thời gian thực tập điều chỉnh từ ngày 24/8 đến ngày 25/8. Tài liệu điều chỉnh nguyện vọng đăng tải tại địa chỉ http://thituyensinh.vn

2. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng chính thức từ ngày 29/8 đến ngày 5/9.

3. Có hai trường hợp điều chỉnh nguyện vọng:

  • Không tăng thêm nguyện vọng so với ban đầu. Thí sinh tự điều chỉnh nguyện vọng bằng tài khoản cá nhân được cấp (tối đa 3 lần trong thời gian quy định)
  • Tăng thêm nguyện vọng so với ban đầu: thí sinh sử dụng phiếu điều chỉnh tăng thêm nguyện vọng nộp lại cho nhà trường

4. Điều chỉnh các nội dung ưu tiên, đối tượng, khu vực ưu tiên thì sử dụng phiếu điều chỉnh nộp lại cho nhà trường.

Có thể bạn quan tâm Cùng tác giả

Bình luận