Điều chỉnh lịch học sang ngày 4/10/2021

THÔNGBÁO

Căn cứ công văn số 1938/SGDĐT-GDTrH ngày 23/9/2021 của Sở GD&ĐT Bình Định ” V/v tiếp tục điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức hoạt động dạy và học tại các trường mầm non, phổ thông, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện Tuy Phước “

Trường THPT số 1 Tuy Phước thông báo:

+ Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức hoạt động dạy và học  từ ngày 04/10/2021

+ Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn huyện, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với Sở Y tế và UBND huyện Tuy Phước để điều chỉnh cho phù hợp.

Ghi chú: GVCN thông báo cho học sinh ./.

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

Có thể bạn quan tâm Cùng tác giả

Bình luận